Kombatanci

Celem programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom” jest ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej, poprawienie jakości i organizacji usług zdrowotnych, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i godnych warunków leczenia kombatantom oraz inwalidom wojennym.

Świadczeniobiorcy posiadający status kombatanta bądź inwalidy wojennego mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Szpital w Puszczykowie.

 

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest

1. w przypadku osoby, która posiada status inwalidy wojennego – legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wystawiona przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51,

2. w przypadku osoby posiadającej status kombatanta legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 24.01.1991. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. (Dz.U. 2002 r., nr 42, poz. 371, z późn. zm.)

art. 47c oraz art 57 ust.2 Ustawy z dnia 27.08.2004. o świadczeniach finansowych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

 

 

 

Pełnomocnik ds. Kombatantów

mgr Danuta Woś 

tel. 61/89-84-050

 

partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose