Oddziały

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Urologiczny

Oddział Urologiczny

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej z Pododdziałem Angiologii

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej z Pododdziałem Angiologii

Oddział Okulistyczny

Oddział Okulistyczny

Oddział Otorynolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgii

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Oddział Ginekologiczny Jednego Dnia

Oddział Ginekologiczny Jednego Dnia

Blok Operacyjny

Blok Operacyjny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej  Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej

Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej

Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział Opiekuńczo - Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjny

Oddział Opiekuńczo - Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego

Oddział Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna

partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose