Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego firmy Arterieart zlokalizowana jest w Szpitalu w Puszczykowie przy ulicy Kraszewskiego 11. Wyposażona jest w 1,5 T aparat firmy Siemens MAGNETOM ESSENZA TIM+DOT z nowoczesnym oprogramowaniem systemowym seriiVD14A z maksymalnym gradientem 52 mT/m oraz efektywnym slew rate 173 T/m/s.

Dzięki zastosowaniu technologii Tim (Total Imaging Matrix) rezonans umożliwia przebadanie całego ciała (od głowy, aż po stopy) bez konieczności zmiany Państwa pozycji czy zmiany cewek. Wyposażony jest w opcje redukcji artefaktów ruchowych i w obrazowanie równoległe, co pozwala na znaczne skrócenie przebiegu badania.

Zakres możliwych badań dotyczy wszystkich obszarów anatomicznych (w tym również badań funkcjonalnych mózgu czy też badań spektroskopowych).

więcej na www.arterieart.pl

partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose