Wykaz Procedur i Instrukcji Higieniczno-Sanitarnych i Innych

WYKAZ PROCEDUR I INSTRUKCJI HIGIENICZNO-SANITARNYCH I INNYCH

Aktualizowanych przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych

 

1. Procedura monitorowania zakażeń szpitalnych

 

 2. Procedura monitorowania czynników alarmowych

 

3. Procedura postępowania z pacjentem wymagającym izolacji

 

 4. Procedura prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych


 5. Procedura postępowania po ekspozycji na krew lub inny potencjalnie materiał

 

 6. Procedura higieny rąk

 

 7. Procedura dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

 

 8. Procedura oczyszczania i dezynfekcji sprzętu medycznego

 

 9. Procedura postępowania z bielizną

 

 10. Procedura postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi

 

 

 11. Procedura postępowania z odpadami medycznymi innymi niż zakaźne

 


 12. Procedura higieny pomieszczeń szpitalnych

 


 13. Procedura higieny pomieszczeń bloku operacyjnego

 

 14. Procedura zwalczania szkodników sanitarnych

 15. Procedura dekontaminacji skóry, błon śluzowych ran i miejsc chirurgicznych

 

 16. Procedura kaniulacji i pielęgnacji wkłucia do obwodowych naczyń żylnych

 17. Procedura założenia centralnego cewnika naczyniowego i pielęgnacja miejsca wkłucia

 18. Procedura cewnikowania pęcherza moczowego

 19. Procedura okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej

 20. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia grypy

 21  Procedury postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego, masowego, katastrofy 

22.  Procedura leczenia bólu

Pliki do pobrania

partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose