Zamówienia Publiczne

Instrukcja Udzielania Zamówień Publicznych

 

Zarządzenie Prezesa w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych

Instrukcja Udzielania Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1 do Instrukcji - Wniosek w sprawie dokonania zamówienia publicznego

Załącznik nr 2 do Instrukcji - Roczny plan zamówień publicznych 

Załącznik nr 3 do Instrukcji - Rejestr udzielonych zamówień publicznych

Załącznik nr 4 do Instrukcji - Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji przetargowej

Załącznik nr 5 do Instrukcji - Regulamin pracy komisji przetargowej

Załącznik nr 6 do Instrukcji - Kwartalny plan zamówień publicznych

 

Ogłoszenia i wyniki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 

29-12-2017 Dostawa odczynników do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą analizatora oraz wyposażenia dodatkowego

 

28-12-2017 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia

 

08-12-2017 Prace budowlane związane z rozwojem Oddziału Rehabilitacyjnego realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie"

 

13-12-2017 Dostawa akcesoriów do sterylizacji

 

9-11-2017 Dostawa rękawic jednorazowych

 

26-10-2017 Dostawa płynów infuzyjnych

 

20-10-2017 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Puszczykowie

 

18-10-2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych w mikrochirurgii oka

 

16-10-2017 Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

 

28-09-2017 Dostawa produktów stosowanych w artroskopii

 

28-09-2017 Dostawa serwet i obłożeń operacyjnych oraz pakietów zabiegowych

 

28-09-2017 Dostosowanie szybu windowego na potrzeby zabudowy dźwigu dla straży pożarnej

 

27-09-2017 Dostawa endoprotez

 

20-09-2017 Dostawa aspiratora ultradźwiękowego wraz z wyposażeniem

 

20-09-2017 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, myjących oraz pielęgnacyjnych

 

07-09-2017 Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego

 

29-08-2017 Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego wraz z budową szybu windowego. Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią.

 

28-08-2017 Dostawa sprzętu jednorazowego

 

28-08-2017 Dostawa produktów stosowanych w osteosyntezie

 

28-08-2017 Dostawa pieluchomajtek, podkładów jednorazowych oraz koszul dla pacjentów

 

27-07-2017 Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej

 

19-07-2017 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz innego asortymentu

 

13-07-2017 Dostawa systemu ucyfrowienia wraz z systemem archiwizacji obrazów dla potrzeb Pracowni RTG

 

10-07-2017 Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania systemu informatycznego Szpitala

partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose